Laillistettu ravitsemusterapeutti Mikko Rinta

Ravinto-ohjausosaamisen kehittäjäksi

Ravitsemusterapeuttikoulutukseen hakeutuminen oli minulle ennemmin sattumaa kuin pitkään jatkuneen pohdinnan tulos. Ravitsemustieteen opinnot kuitenkin imaisivat minut mennessään ja tiesin pian olevani oikealla alalla.

Ammatillisen identiteetin rakentumisessa yksi keskeinen ahaa-elämys oli, kun luin opiskeluaikana Toimintaohjelman kansallisten ravitsemussuositusten toteuttamiseksi ja siinä kuvauksen ravitsemusterapeutin roolista sosiaali- ja terveysjärjestelmässä (VRN 2003).

Toimintaohjelmassa keskeiseksi ravitsemusterapeutin rooliksi nostetaan muiden toimijoiden ammattiosaamisen edistäminen ja ylläpitäminen ravitsemuskysymyksissä konsultoimalla, kouluttamalla ja järjestämällä heille ravitsemusohjaukseen tarvittavaa tukimateriaalia.

Sisäistin tämän roolin ravinto-ohjausta antavien ammattilaisten ammattitaidon kehittäjänä. Viimeisen noin viidentoista vuoden ajan olen aktiivisesti kehittänyt omaa ammattitaitoani tämän roolin ympärille. Pro gradu -työni "Ravitsemusterapeuttien toimintamallit julkisen sektorin ulkopuolella" tein, koska halusin ymmärtää ammattilaisten työtä ja sen haasteita paremmin.

Viimeisen kymmenen vuotta ravinto-ohjausta antavien ammattitaidon kehittäjän rooli on ollut merkittävin osa työtäni. Olen osallistunut tuhansien ammattilaisten kouluttamiseen, kehittänyt lukuisia toimintamalleja tuloksekkaan ohjaustyön tekemiseen sekä luonut erilaisia työkaluja helpottamaan ohjaustyötä sekä takaamaan ohjaustyön laatua.

Pelkkä ravitsemusosaaminen ei riitä

Omalla työurallani olen tehnyt havaintoja, jotka ovat laajentaneet käsitystäni siitä, mitä osaamista ravinto-ohjauksen ammattilaisilla tulee olla. Jopa hieman yllättäen markkinoinnin rooli on hyvin keskeinen osa laadukasta ohjaustyötä. Ensinnäkin me ravinto-ohjauksen ammattilaiset pyrimme markkinoimaan asiakkaillemme ja potilaillemme ravitsemusmuutoksia vastaanotollamme ja muissa asiakastilanteissa. Tämän lisäksi, jotta ylipäätään saamme asiakkaita, meidän tulee tehdä organisaatioiden sisällä markkinointia organisaation muille työntekijöille sekä meidän tulee tehdä markkinointia ulkoisesti suoraa kuluttajille ja muille palveluita ostaville tahoille.

Ravitsemusterapeutti nähdään helposti organisaatioissa vain kulueränä.

Menestyäkseen ammatissaan nykyaikainen ravinto-ohjaaja tarvitsee varsinaisen ammattiosaamisensa lisäksi markkinoinnin ja myynnin osaamista, koska vain näiden avulla hänen on mahdollista ohjata luokseen vankempaa ja tasaisempaa asiakasvirtaa. Tämä lisäksi ammattilaisen on ehdottomasi omaksuttava liiketoimintalähtöinen näkökulma työhönsä. On kyettävä perustelemaan oman työn tuomat liiketaloudelliset hyödyt niin oman organisaation sisällä kuin yritysasiakkaillekin.

Vuosien kokemus ravinto-ohjausta antavien ammattilaisten osaamisen kehittämisestä ja havainnot osaamistarpeista kulminoituvat DietMakersin palvelukokonaisuuteen - Ravinto-ohjauksen Growth Stackiin.

DietMakers on olemassa, koska ravinto-ohjauspalvelut voidaan kehittää entistä tehokkaammiksi ja tuloksekkaammiksi.

Työhistoria terveydenhuollossa

Minulla on vastaanotto Terveystalon Ruoholahden ja Leppävaaran toimipisteissä. Terveystalossa otan vastaan yksityis- ja työterveyshuollon asiakkaita sekä osallistun muuhun työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen. Työterveyshuollon asiakkaat ovat molemmilla toimipisteillä merkittävä osa asiakaskuntaa. Tämän lisäksi Ruoholahden toimipiste on keskittynyt muun muassa suolistosairauksien hoitoon.

Esittelyni ja vastaanoton ajanvaraus Terveystalon sivulla.

Ravitsemusterapeutin töitä olen aikaisemmin tehnyt Diacorissa, kuntoutumiskeskus Kunnonpaikassa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Diacorissa työ oli pitkälle samanlaista kuin nykyinen ravitsemusterapeutintyö Terveystalossa. Kuntoutumiskeskuksessa työ oli sekä ryhmämuotoista ohjausta että yksilövastaanottoa. KYS:ssä tein töitä kliinisen ravitsemuksen yksikössä. Kliinisen ravitsemuksen yksikössä toimivat polikliiniset erikoislääkärien ja ravitsemusterapeuttien vastaanotot. Yksikkö huolehti konsultaatioiden perusteella myös vuodeosastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tyypilliset potilaat/asiakkaat Kunnonpaikassa olivat:

 • Tyky / tyhy -asiakkaat
 • Ikäihmiset
 • Seuraavien potilasryhmien kuntoutus:
  • ”Sydänkuntoutujat”; kuntoutukseen osallistuneet olivat tyypillisesti saaneet infarktin muutama kuukausi ennen kuntoutumisensa alkua
  • Uniapneetikot
  • Reumaatikot
  • Vaikeavammaiset; vaikea kehityshäiriö tai etenevä hermostollinen sairaus

Tyypilliset potilaat Kuopion yliopistollisessa sairaalassa olivat:

 • Aikuisten syömishäiriöt
  • Yli 16 -vuotiaiden syömishäiriöt
  • Osallistuin myös muiden psyykkisesti sairaiden aikuisten hoitoon ravitsemusasiantuntijana
 • Lasten ja nuorten syömishäiriöt
  • Sijaisti jonkin verran myös lasten- ja nuorten syömishäiriöitä hoitavaa ravitsemusterapeuttia
 • Lihavuuden hoitokeskus
  • Lihavuushoidon arviot ja potilaiden ohjaus
  • Lihavuusleikkaukseen valmistautuvien ja lihavuusleikattujen ravitsemushoito
 • Gastrokirurgian -osasto ravitsemushoito
  • Osallistuin ravitsemusasiantuntijana potilaiden hoitoon
 • Muu työ
  • Kesälomakauden aikana sijaistin kaikkien erikoisalojen ravitsemusterapeutteja
  • Työryhmiin kuuluminen
  • Hoitohenkilökunnan kouluttaminen

 

Työhistoria liikunta- ja hyvinvointialalla

2017-

Vuoden 2017 lopulla ravinto-ohjaaajien ammattitaidon kehittäminen - se työ, johon tunnen erityistä kutsumusta - sai uuden foorumin NORDIC HEALTH ACADEMYn. NHA:ssa pääsen tekemään töitä upeiden ihmisten ja arvostamieni huippuosaajien kanssa. NHA:ssa toimin Johtavana ravitsemusasiantuntijana.

Vuoden 2018 alkupuolella starttaa NHA Personal Trainer -koulutus. Kyseinen koulutus yhdistää maailman arvostetuimman personal training opinto-ohjelman (ACE), suomalaisen yliopisto-osaamisen ja NHA:n omien asiantuntijoiden kokemuksen ylivertaiseksi kokonaisuudeksi.

Seuraavina vuosina keskitymme tuottamaan jatkokoulutuksia, jotka syventävät terveys- ja kuntoliikunnan ammattilaisten osaamista niin suorituskyvyn kuin yhä tärkeämmän elintapaohjauksen saralla.

Terveydenhuollon ammattilaisille tuomme ammattiryhmittäin räätälöityjä koulutuksia, jotka auttavat hyödyntämään liikuntaa ja ravitsemusta elintapahoidon välineinä.

Suurelle yleisölle tuomme näyttöön perustuvia, mutta ymmärrettäviä ja kansantajuisia ohjeita, kuinka voi joko itse auttaa itseään tai hyödyntää moniammatillista yhteistyötä oman terveytensä edistämiseksi.

Koulutuksissamme hyödynnetään täysimuotoisesti digitalisaatiota ja sen mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua ja oppimista.NHA Personal trainingin uusi taso

 

Tutustu NORDIC HEALTH ACADEMYn nettisivuihin


 

2008-2016

Vuoden 2008 alusta aina loppuvuoteen 2016 asti tein töitä Trainer4You:n organisaatiossa. Tämän yhdeksän vuoden aikana Trainer4You kasvoi muutaman innokkaan liikunta-alan toimijan yrityksestä Euroopan johtavaksi personal training -alan yritykseksi. Tuona yhdeksän vuoden aikana osallistuin tuhansien liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisten kouluttamiseen. Vuonna 2009 lanseerattu Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutus on minun luomus ja koulutuksen sisällöstä sekä opetuksen laadusta vastasin lanseerauksesta lähtien vuoden 2016 loppuun asti.

Vuodesta 2012 toimin täysipäiväisesti Trainer4You:n ravitsemusyksikön johtajana yrityksen Trainer4You Nutrition Oy:n kautta. Toimenkuvani oli koulutustyötä, sisältöjen kehittämistä ja kirjoittamista, ravintovalmennusta, alihankintaverkoston (5-6 ravitsemustieteen asiantuntijaa) organisointia sekä kuuluin Trainer4You -organisaation myynti- ja markkinointi osastoon.

Vuosien saatossa olen kehittänyt lukuisia ravinto-ohjausta tehostavia työkaluja ja toimintamalleja liikunta-, hyvinvointi- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Ruokavalioiden suunnitteluun soveltuva DB Diet builder -menetelmä on minun kehittämä ja sitä käyttävät sadat ravinto-ohjausta tekevät ammattilaiset.

Työtehtävät Trainer4You:ssa:

 • Trainer4You Ravitsemusyksikön johtaja vuodesta 2012 vuoden 2016 loppuun
 • Olen osallistunut tuhansien liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisten kouluttamiseen
 • Olen kehitänyt Trainer4You Ravintovalmentaja -koulutuksen (lanseerattiin 2009)
  • Trainer4You koulutti vuonna 2016 yli 200 ravintovalmentajaa
 • Vastasin Trainer4You Personal trainer -koulutuksen ravitsemuslähijakson opetussisällöstä
  • Trainer4You koulutti vuosittain noin 500 personal traineria
 • Osallistuin terveydenhuoltoon suunnatun elintapahoitoon keskittyvän Liikunta lääkkeenä -koulutuksen opetussisällön suunnitteluun
 • Olen suunnitellut lukuisia ravinto-ohjausta tehostavia työkaluja ja toimintamalleja
  • Ruokavalioiden suunnitteluun soveltuva Diet builder -menetelmä on minun kehittämä

 

Työ kirjailijana

Olen kirjoittanut kaksi kirjaa Syö, Liiku ja kehity (Rinta, Fitra 2015) ja Kokkaa, liiku ja nauti (Välimäki ja Rinta, Fitra 2016) sekä ollut ravitsemusasiantuntijana noin 10:ssä kirjassa.

Kirjallinen tuotanto:

 • Syö, liiku ja kehity, Rinta, Fitra 2015
 • Kokkaa, liiku ja nauti, Välimäki ja Rinta, Fitra 2016
 • Kirjan Essentials of motivation and behaviour change: for fitness, health and sport professionals luku 6: Motivation and behaviour change in nutrition, Rinta ja Riekki, BlackBoxPublishers 2015
 • Lisäksi tuottanut tekstiä noin kymmeneen Fitran/Docendon kirjaan.

 

Koulutus

Markkinointi-instituutti, 2017

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

Työterveyslaitos, 2012

Työterveyshuollon asiantuntija

Itä-Suomen Yliopisto, 2011

Terveystieteiden maisteri (TtM), Laillistettu ravitsemusterapeutti

Ravitsemustiede (pääaine), Ravitsemusterapeuttien toimintamallit julkisen sektorin ulkopuolella (pro gradu –työ)

Personal trainer –koulutus, 2008

Trainer4You Personal trainer (EHFA)