REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

DietMaker Oy
Y-tunnus: 2787330-3
sähköpostiosoite: info@dietmakers.fi


REKISTERIN NIMI

DietMakers Oy:n asiakasrekisteri (henkilörekisteri).

DietMakers Oy:llä ei ole omaa potilasrekisteriä. DietMakers Oy tuottaa terveydenhuoltopalvelut yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Potilasrekisterit ovat yhteistyötahojen ylläpitämiä ja DietMakers Oy:n työntekijät noudattavat potilastietojen käsittelyssä yhteistyötahojen ohjeistuksia.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on todentaa asiakkaiden DietMakers Oy:n omistamien nettisivujen kautta tehdyt tilaukset ja yhteydenottopyynnöt. Tietoja voidaan käyttää asiakaspalvelun kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen. Rekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää tietojen käyttö ilmoittamalla siitä DietMakers Oy:n sähköpostiosoitteeseen info@dietmakers.fi.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Asuinkunta
  • Tiedot latauksista, yhteydenottopyynnöistä ja palvelun tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan DietMakers Oy:n käytössä. DietMakers Oy voi käyttää ulkoista palvelun tarjoajaa palvelutuotantoon ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Rekisterin tietoja ei kuitenkaan luovuteta DietMakers Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, lukuunottamatta perintää tai laskutukseen liittyviä asioita sekä lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötiedot voidaan hävittää rekisteristä asianosaisen pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee palvelimella, joka on suojattu DietMakers Oy:n salasanoin.